روش هایی برای نزدیک تر شدن به فرزند خود

      وقتی که فرزندان از خواب بیدار میشوند به مدت 5 دقیقه در کنار انها باشید.   در هنگام صرف صبحانه زمان بیشتری را در کنار فرزندان بمانید و از انها در مورد روزی که در پیش رو دارند بپرسید.   به جای اینکه به علت عدم انجام کارهایش سر او فریاد بزنید …

روش هایی برای نزدیک تر شدن به فرزند خود ادامه »