درک موقعیت

امواج مغزی گاما چه کار می کنند؟

اولین گزارش از امواج مغزی گاما از سال 1964 بود که دانشمندان فعالیت الکتریکی در منطقه قشر بینایی ازبیداری میمون ها ثبت کردند. به طور خاص هنگامی که مغز با فرکانس 40 هرتز افزایش یافته است  بخش های مختلفی از مغز قادر به بهره وری هستند.   فعالیت بیشتر و بالای گاما به افراد در …

امواج مغزی گاما چه کار می کنند؟ ادامه »

استرس واضطراب و تکنیک های مقابله با آن

اضطراب و استرس واکنش طبیعی بدن نسبت به تغییرات و یا خواسته های ناشی از آن است. هنگامی که تحت فشار بسیار زیاد استرس قرار می گیرید ،امکان دارد حس کنید زندگیتان خارج از کنترل است و یا اینکه حس کنید قربانی شرایط هستید. خبر خوب این است که ما کنترل هایی در واکنش به …

استرس واضطراب و تکنیک های مقابله با آن ادامه »