دروغ های رایج در یک رابطه جنسی

اجازه بدهید صادق باشیم، همه ما گاهی دروغ می گوییم. گاهی دروغ ها به هیچ کس آسیبی نمی رسانند. اما دروغ های مربوط به سکس و روابط جنسی آزاردهنده ترین دروغ ها برای اکثر افراد می باشند. طبق بررسی های انجام شده برخی افراد در این زمینه بدترین دروغ ها را بیان می کنند. طی …

دروغ های رایج در یک رابطه جنسی ادامه »