شناسایی دروغگو از راستگو!

چگونه در 5 دقیقه شخص دروغگو را تشخیص دهیم آمارمطالعات متعدد نشان می دهند که به طورمتوسط درحدود 100 بار در روز ​​به ما دروغ می گویند! احمقانه به نظر می آبد ؟ اگر فکر کنید درمورد تمام چیز هایی که در طول روز یه شما گفته می شود توسط افراد مختلفی که همه روزه …

شناسایی دروغگو از راستگو! ادامه »