علت دروغگویی فرزند شما چه می تواند باشد؟ ( بخش اول )

  ژان پیاژه روانشناس فرانسوی در این مورد می گوید: وقتی کودک خردسال اسباب و اثاثیه شکستنی را در دسترس خود یافت آنها را می شکند و به هم می زند ، در این مورد مادر مجبور است تمام این شکستنی ها را از دسترس او بر دارد تا شکسته نشود. دروغ نیز همین طور …

علت دروغگویی فرزند شما چه می تواند باشد؟ ( بخش اول ) ادامه »