آیا میدانستید دروغگویی نیز مزایایی دارد؟

آیا میدانستید دروغگویی نیز مزایایی دارد؟

آیا میدانستید دروغگویی نیز مزایایی دارد؟ august 31، 2018   این یک اصل برای همه پدر و مادرها است که کودکانشان باید حقیقت را بگویند. اما یک مطالعه اخیر  توسط Kang Lee از دانشگاه تورنتو نشان می دهد که یادگیری دروغ می تواند منافع شناختی را به ارمغان بیاورد. لی می گوید: “به عنوان پدر …

آیا میدانستید دروغگویی نیز مزایایی دارد؟ ادامه »