راههای شناسایی افراد دروغگو

دوازده روش ساده به منظور تشخیص دروغگو‌ها پینوکیو را خاطرتان هست؟ وقتی دروغ می‌گفت یک دماغ ۶ متری خیلی تابلو روی دستش می‌ماند که منحصرا با کمک فرشته مهربان درمان شد. حال متصور شوید چنانچه این رویداد در واقعیت هم می‌افتاد چه غوغایی به پا می‌شد. یک جورهایی دماغ همه توی چشم همدیگر بود و …

راههای شناسایی افراد دروغگو ادامه »