مناسب ترین درمان سندرم خستگی و درد مزمن (فیبرومیالژی)

بیوفیدبک یکی از جدیدترین و امیدوارکننده ترین درمانها در حیطه درمان فیبرومیالژی و درد و خستگی مزمن می باشند. در مرکز مغزواعصاب  آلومینا خدمات تخصصی نوروفیدبک و بیوفیدبک در درمان فیبرومیالژی انجام می شود طول دوره درمان بین 10 تا 25 جلسه بیوفیدبک و نوروفیدبک است. نوروفیدبک نوعی بیوفیدبک است ، که بازخورد عصبی نیز …

مناسب ترین درمان سندرم خستگی و درد مزمن (فیبرومیالژی) ادامه »