درمان گیاهی ADHD

گزینه های درمانی اختلال بیش فعالی و نقص توجه(ADHD)

اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا (DEA) اظهار کرده است که تجویز ریتالین از سال 1990 افزایش یافته است. بسیاری از افراد مبتلا به  اختلال بیش فعالی و نقص توجه از این دارو استفاده می کنند. برخی از افراد با عوارض جانبی این داروها مثل سرگیجه، اختلال در خواب و مسائل مربوط به گوارش درگیر …

گزینه های درمانی اختلال بیش فعالی و نقص توجه(ADHD) ادامه »