محل سینوس های صورت

سینوزیت : 7 نکته مهم که نمی دانستید

تعریف سینوزیت وحقایقی در مورد سینوزیت سینوزیت یا عفونت سینوسی التهاب حفره های هوا در داخل و پشت بینی و پیشانی است. سینوزیت می تواند ناشی از عفونت، آلرژی ها و مواد شیمیایی یا ذرات معلق هوا باشد. اکثر افراد عفونت های سینوس را به دیگران انتقال نمی دهند. سینوزیت ممکن است به عنوان عفونت …

سینوزیت : 7 نکته مهم که نمی دانستید ادامه »