عواقب عدم درمان بیش فعالی کودکی در دوران بزرگسالی

عوارض عدم درمان کمبود توجه در بزرگسالان عبارتند از بیکار شود! (به دلیل مشکلات کمبود توجه از کار اخراج می شوند!) حقوق و دستمزد پایین تر از میانگین جامعه کسب کند! موارد تخلف بیشتری داشته باشد حوادث جدی رانندگی برایش پیش بیاید طلاق بگیرد و زندگی شخصی ناموفقی داشته باشد   برخی از علائم کمبود …

عواقب عدم درمان بیش فعالی کودکی در دوران بزرگسالی ادامه »