ورزش های مفید و مضر برای کمر درد

[metaslider id=25502] منبع : http://www.webmd.boots.com/back-pain/ss/slideshow-lower-back-pain-exercise گردآورنده: سمیه محمدی   گروه پزشکان جایروس