علت کم خوابی های شبانه چیست؟!

اختلالات خواب بسیاری از ما وقتی بخواب نمی رویم شروع به بازی شیر و خط می کنیم یا به حرکت عقربه های ساعت نگاه می کنیم. اما برای برخی افراد، یکنواختی و بی قراری های شبانه یک چیز عادی محسوب می شود. براساس گزارشات سازمان ملی بهداشت، بیش از 40 درصد از مردم از بیماری …

علت کم خوابی های شبانه چیست؟! ادامه »