بیماری پلورزی یا ذات الجنب چیست؟

بیماری پلورزی که پلوریت نیز نامیده می شود التهاب پرده جنب است که غشای مرطوب و دولایه ای است که […]

بیماری پلورزی یا ذات الجنب چیست؟ بیشتر بخوانید »