دانستنی هایی در مورد بیماری آنورکسیا یا بی اشتهایی

  اين يك اختلال خوردن شديد ومعمولی ترین بیماری مزمن درمیان نوجوانان است كه فرد  ترس از اضافه  وزن دارد و همین مساله باعث نخوردن در انها میشود. اين مشکل تنها به خوردن یا نخوردن غذا مربوط نمیشود بلکه حتی به فکر کردن به غذا نیز مربوط میشود و این افراد افکارشان را هم محدود …

دانستنی هایی در مورد بیماری آنورکسیا یا بی اشتهایی ادامه »