سندروم پای بی قرار

سندرم پای بی قرار یک نوع اختلال خواب است که می تواند منجر به حرکات بلااراده اندام های بدن و تکان های ناگهانی و تند در حال خواب شود. این حرکات غیر ارادی بدین علت بروز پیدا میکنند که فرد تمایل بسیار زیادی به حرکت دادن بدن خود دارد، چون یک حس ناخوشایندی را در …

سندروم پای بی قرار ادامه »