درمان پارگی رباط صلیبی

درمان پارگی رباط صلیبی با فیزیوتراپی و توانبخشی

درمان پارگی رباط صلیبی درمان پارگی رباط صلیبی رباط صلیبی خلفی یک نوع رباط است که در زانو قرار دارد.رباط ها نوعی بافت بسیار محکم و قوی هستند که استخوان ها را به هم متصل می کنند. رباط صلیبی خلفی ،استخوان ران را به استخوان ساق پا متصل می کند. گرچه این رباط بسیار بزرگ …

درمان پارگی رباط صلیبی با فیزیوتراپی و توانبخشی ادامه »