آموزش منحصر به فرد با نوروفیدبک

  نوروفیدبک یا همان پسخوراند زیستی با استفاده از پروتکل های توسعه یافته در طول سال های اخیر برای مشکلات خاصی از جمله افزایش توجه و تمرکز ، اضطراب و افسردگی ، میگرن و همچنین عملکرد شناختی بسیار مفید واقع شده است.   که با توجه به تست اولیه درمانگر متوجه میشود که باید از …

آموزش منحصر به فرد با نوروفیدبک ادامه »