درمان های تغذیه ای برای اضطراب

  درمانـهای طبیـعی بـرای اضـطراب فرقی نمی کند اینکه همیشه اضطراب زیاد داشته باشید یا به طور موقت دچار این درد باشید، احتمالا تمایلی به مصرف دارو ندارید. شاید واقعا هم نیاز نباشد. درمان های غیردارویی زیادی برای برطرف کردن اضطراب و تشویش وجود دارد. از جمله می توان به تکنیک های کنترل ذهن برای …

درمان های تغذیه ای برای اضطراب ادامه »