بیوفیدبک، روش درمانی رایج

بیوفیدبک سابقا به عنوان یک روش درمانی جایگزین در نظر گرفته می شد – روشی که می تواند کمک کند، اما به عنوان یک روش درمانی کامل و مشروع مورد استفاده قرار نمی گرفت. اما اکنون اینطور نیست. سربازان امریکایی پس از بازگشت از جنگ از روش بیوفیدبک استفاده می کنند تا اضطراب های پس …

بیوفیدبک، روش درمانی رایج ادامه »