بیماری منیر ، علائم و علت آن

تعریف   این یک بیماری گوش داخلی است که باعث حملات خود به خود سرگیجه میشود و همراه با کاهش شنوایی ، وزوزش گوش و گاهی همراه با احساس پر بودن و سنگینی گوش است و در بسیاری از موارد این بیماری فقط یک گوش را تحت تاثیر قرار میدهد. اغلب در سنین 40، 50 …

بیماری منیر ، علائم و علت آن ادامه »