حل مشکل جوش زدن بعد از تراشیدن ریش

  از بیماریهای شایع پوستی در مردان اگر دقت کرده باشید بیشتر در افراد با پوست تیره در موهای نازک که به صورت پیچ دار است در پوستشان دیده میود به این حالت فولیکولیت کاذب یا سودوفولیکولیت گویند که از بیماری های شایع پوستی است که در ناحیه ریش به صورت دانه های التهابی ایجاد …

حل مشکل جوش زدن بعد از تراشیدن ریش ادامه »