سندرم موبیوس (Moebius syndrome)

سندرم موبیوس چیست؟   سندروم موبیوس یک اختلال نادری عصبی است که در زمان تولد پیش می آید ، که در ابتدا بر روی عصب 6 وسپس  7 جمجمه تاثیر می گذارد و افراد با چنین سندرمی نمی توانند عضلات صورت خود را حرکت دهند مثلا بخندند ، اخم کنند و یا چشمک بزنند. دیگر …

سندرم موبیوس (Moebius syndrome) ادامه »