ساختار مغزی توجه و تمرکز در کودکان بیش فعال

    مطالعه جدیدی که توسط پژوهشگران موسسه کریگر در بالتیمور انجام شده است نشان می‌دهد کودکان سنین پیش دبستانی که علائم بیش فعالی/ کمبود توجه را بروز می‌دهند در مقایسه با جمعیت بهنجار، ساختار مغزی مربوط به توجه و تمرکز کوچک‌ تری دارند. این یافته‌ها می‌تواند به درمان این اختلال رفتاری رایج در مراحل …

ساختار مغزی توجه و تمرکز در کودکان بیش فعال ادامه »