درمان خروپف با لیزر | آیا میتوان با لیزر خروپف را درمان کرد؟

درمان لیزری خروپف درست است یا خیر و آیا موثر است؟