راه های درمان ترومبوز وریدی مغزی

لخته خون و انواع آن | ترومبوز وریدی مغزی و درمان آن

لخته خون و انواع آن | ترومبوز وریدی مغزی و درمان آن لخته خون چیست؟ لخته خون توده ای از خون است که از حالت مایع به حالت ژل مانند یا نیمه جامد در آمده است. لختگی خون فرایندی ضروری است که می تواند در موارد خاصی مانع این شود که مقدار زیادی خون را …

لخته خون و انواع آن | ترومبوز وریدی مغزی و درمان آن ادامه »