درمان قمار بازی

قمار بازی نوعی بی بندوباری است یا اختلال ؟

در بحث های روانشناسی و روانپزشکی اختلالی به نام کنترل تکانه وجود دارد که فرد در مقابل یک تکانه یا انگیزه که برای دیگران یا خود خطرناک بوده و با احساس لذت پس از تحقق آن همراه است .   انواع اختلال کنترل تکانه عبارتند از : اختلال انفجاری متناوب جنون دزدی جنون آتش افروزی …

قمار بازی نوعی بی بندوباری است یا اختلال ؟ ادامه »

اعتیاد به قمار (قماربازی)

اعتیاد به قمار شاید به عنوان اعتیاد در میان بسیاری از مردم شناخته نشده است ولی این نوع اعتیاد می تواند بسیار شدید و تهدید کننده زندگی و خانواده باشد. اعتیاد به قمار توسط قمار بیش از حد و یا مکرر با وجود اثرات منفی آن و با عدم توانایی در جلوگیری از قمار شناخته …

اعتیاد به قمار (قماربازی) ادامه »