نمایی کلی از رویکردهای مختلف برای درمان میگرن مقاوم به درمان

روش های جدید در درمان میگرن مقاوم به درمان دارویی متخصصان سردرد یک زیر گروه از بیماران مبتلا به میگرن که مقاوم به درمان باقی می ماند را به رسمیت شناخته اند. به تازگی یک نمای کلی از روش های درمانی جایگزین در میگرن مقاوم به درمان منتشر شده است. ترکیب روش های مختلف می …

نمایی کلی از رویکردهای مختلف برای درمان میگرن مقاوم به درمان ادامه »