چرا دست هایم می لرزد؟

لرزش دست چه دلیلی دارد؟ چرا دست هایم می لرزد؟

لرزش دست چه دلیلی دارد؟ چرا دست هایم می لرزد؟ لرزش دست به طور معمول به علت مشکلات مغزی که لرزش را کنترل می کنند ، ایجاد می شود. لرزش حركت غير ارادی ريتميك است که ممکن است در هر بخشی از بدن دیده شود.  مشکلات نورولوژیک می تواند باعث لرزش دست ها بشود. اما …

لرزش دست چه دلیلی دارد؟ چرا دست هایم می لرزد؟ ادامه »