درمان قطعی تشنج| آیا درمان قطعی برای تشنج/صرع وجود دارد؟

درمان قطعی تشنج داروهای ضد صرع از تشنج در 60٪ تا -70٪  موارد جلوگیری می کند. 30٪ -40٪  باقی مانده متوسل به روش های درمانی دیگر مانند تحریک عصب واگ VNS  یا تحریک پاسخگو (RNS). تحریک عمیق مغزی (DBS)، می شوند. در ضمن رژیم های غذایی کتوژنیک  از دیگر درمان های جایگزین و مکمل است و  در …

درمان قطعی تشنج| آیا درمان قطعی برای تشنج/صرع وجود دارد؟ ادامه »