بیماری فیبرومیالژیا

  فیبرومیالژیا (آن راهمچنین به عنوان سندرم فیبرومیالژیا می شناسند)عمدتا با درد وسیع و مزمن ، خستگی و پاسخ به فشار مشخص می شود. این نتایج مزمن بیماری موجب پریشانی و اختلال در طول روز است . کم خوابی که بیخوابی و کمبود خواب را جبران نمی کند در بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا بسیار شایع …

بیماری فیبرومیالژیا ادامه »