آیا کج شدن صورت نوعی سکته مغزی است؟

صبح از خواب بیدار می شوید و مثل همیشه جلوی آینه می روید! اما اینبار چیزی متفاوت می بینید! چین های صورت شما غیر قرینه شده اند و صورت تان کج شده! دست و پاهایتان کاملا قوی است،حواستان هم که سرجایش است ولی آیا شما سکته مغزی کرده اید؟ نه! احتمالا شما دچار نوعی فلج عصب …

آیا کج شدن صورت نوعی سکته مغزی است؟ ادامه »