درمان فلج خواب

آیا واقعا رابطه ای بین شیاطین و بختک وجود دارد؟

آیا بختک یا فلج خواب نشانه یک مشکل جدی است؟ محققان خواب به این نتیجه رسیده اند که فلج خواب نشان دهنده این است که بدن در برخی از مراحل خواب به راحتی قادر به حرکت کردن نیست. به ندرت پیش می آید که فلج خواب با مشکلات روحی و روانی در ارتباط باشد. طی …

آیا واقعا رابطه ای بین شیاطین و بختک وجود دارد؟ ادامه »

آیا واقعا شیاطین باعث بروز فلج خواب یا بختک می شوند؟

آیا فلج خواب یا بختک علائم مشکلات جدی تری هستند؟ محققان خواب به این نتیجه رسیدند که در بیشتر موارد فلج خواب به این معناست که بدن در مراحلی از خواب قادر به حرکت نیست. گاهی فلج خواب مربوط به مشکلات روحی و روانی فرد می شوند. طی قرن ها توضیحات مختلفی در رابطه با …

آیا واقعا شیاطین باعث بروز فلج خواب یا بختک می شوند؟ ادامه »