رشد بینی در ستون فقرات! عارضه جانبی پیوند سلول های بنیادی

  8 سال پیش ، پزشکان نمونه ای از سلول های اولیه تشکیل دهنده بافت بینی را بر روی قسمتهایی از بافت عصبی نخاع پیوند زدند و بر این عقیده بودند که بافت بینی میتواند در ترمیم نخاع آسیب دیده کمک کندو در این آزمایش برروی تعداد کمی از مریض ها انجام شد که در …

رشد بینی در ستون فقرات! عارضه جانبی پیوند سلول های بنیادی ادامه »