ادامه مطلب : علت دروغگویی فرزند شما چه میتواند باشد؟( بخش دوم)

  در سن 4 یا 5 سالگی دروغگویی اغلب جنبه تخیلی دارد و کودک به شرح زندگی و تصورهای خلاقانه ، ولی خام و غیر دقیق کودکانه و خیالی خود می پردازد. شرح این تصورها به این منظور نیست که با دروغگویی مردم را کول بزند بلکه فقط کودک می خواهد تصورهای تخیلی خود را …

ادامه مطلب : علت دروغگویی فرزند شما چه میتواند باشد؟( بخش دوم) ادامه »