درمان های غیر ضروری برای افراد مسن

تحقیقات جدید نشان داده اند که انسان به طور طبیعی با افزایش سن و پیر شدن از دنیا می رود، در حالیکه در بیمارستان ها تا آخر عمر تحت درمان های غیر ضروری قرار می گیرند. محققان دریافتند که یک سوم افراد مبتلا به بیماری های مزمن پیشرفته و غیرقابل بازگشت در دو هفته آخر …

درمان های غیر ضروری برای افراد مسن ادامه »