افسردگی دو قطبی یا بایپولار را بیشتر بشناسید!

افسردگی دو قطبی که افسردگی شیدایی نیز نامیده می شود، نوعی اختلال در مغز است که باعث تغییرات غیر طبیعی در خلق و خو، انرژی و میزان فعالیت ها می شود. قبل از خواندن ادامه مقاله بهتر است به توضیحات خانم سمانه کاشفی، مشاور و درمانگر، در رابطه با این اختلال گوش دهید. سمانه کاشفی …

افسردگی دو قطبی یا بایپولار را بیشتر بشناسید! ادامه »