لازم است که شب ها خواب بهتری داشته باشید

یک محیط تاریک، ساکت، آرام و خنک، اما نه زیاد سرد و مرطوب یا خشک بهترین محیط برای خوابیدن است. بنابراین یک اتاق ساکت و راحت را برای خوابیدن انتخاب کنید و سعی کنید فضا را برای خوابی راحت آماده کنید، زیرا خواب خوب و راحت به سلامت جسمی کمک می کند. در ادامه راهکارهایی …

لازم است که شب ها خواب بهتری داشته باشید ادامه »