ارتباط بین طریقه راه رفتن و شخصیت افراد

ت آیا می توان میزان خشونت افراد را از شکل راه رفتن آنها حدس زد؟ تحقیقات جدیدی در این زمینه در انگلستان انجام شده است. این تحقیق برای شناسایی افراد خشن قبل از ارتکاب به جرم و پیشگیری از بروز مشکلات دیگر مفید است. هدف از این تحقیق تشخیص رابطه بین راه رفتن و شخصیت …

ارتباط بین طریقه راه رفتن و شخصیت افراد ادامه »