یک راه موثر برای کنترل خشم

یک راه موثر برای کنترل خشم

خشم یک حالت درونی است که درجه های مختلفی دارد و میتواند با علائم فیزیولوژیکی ،عاطفی وشناختی و کلامی تعامل داشته باشد .خشم یک احساس طبیعی به نظر میرسد با این حال با گذشت زمان میتواند مشکل ساز شود مانند حمله ،خشونت و خسارت های مالی .از آنجایی که خشم همراه با رفتارهای منفی دیگر …

یک راه موثر برای کنترل خشم ادامه »