کودک بیش فعال

حقایقی در مورد بیش فعالی!

وقتی به بیش فعالی فکر می کنید، چه چیزی به ذهنتان می رسد؟ یک تصور عامیانه از بیش فعالی در بین مردم وجود دارد، همه پسری پر انرژی را تصور می کنند که در حال دویدن به اطراف و سر و صدا کردن است. اما همه مبتلایان به این اختلال لزوما بیش فعال نیستند و …

حقایقی در مورد بیش فعالی! ادامه »