درمان بیخوابی با روش شناختی -رفتاری

بیشتر افرادی که مبتلا به بیخوابی های شبانه هستند پس از مدتی کلافه شده و به دنبال روش های درمانی موثر میگردند مانند دارو درمانی و یا رفتار درمانی. بهترین روش درمان بیخوابی همان راهی است که بسیاری از مردم و حتی خود متخصصان از ان بی خبرند . بنا بر تحقیقات انجام شده روش …

درمان بیخوابی با روش شناختی -رفتاری ادامه »