افسردگی دو قطبی یا بایپولار را بشناسید

افسردگی دو قطبی یا بایپولار گاهی افسردگی جنون نیز نامیده می شود. افراد مبتلا به این نوع افسردگی گاهی بسیار شاد هستند و ناگهان در یک افسردگی عمیق وارد می شوند. مدت زمان این دو شرایط، شادی و افسردگی، در افراد مختلف یکسان نیست. دوران افسردگی در این بیماری دارای علائم خاصی می باشد که …

افسردگی دو قطبی یا بایپولار را بشناسید ادامه »