درمان غیردارویی افسردگی

افسردگی همراه با لبخند

چند نفر را می شناسید که خوشحال به نظر می رسند، اما هر روز با افسردگی و اندوه آن مبارزه می کنند؟ آمار نشان داده که حدود 10 درصد مردم امریکا به افسردگی مبتلا هستند که از این میان بیشتر آنها از افسردگی دو قطبی و اسکیزوفرنی رنج می برند. همه افراد افسردگی را به …

افسردگی همراه با لبخند ادامه »

مرکز مشاوره و روانشناس بالینی

معرفی مشاورین آلومینا : حمید ضرابی دکتری روانشناسی بالینی

    رزومه دکتر حمید ضرابی   سوابق تحصیلی   کارشناسی روانشناسی بالینی – دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران سابق) انجام پایان نامه با عنوان “ارتباط بین سبک­های دلبستگی و سبک­های هویت و افکار خودکشی در دانشجویان” کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی – دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام پایان نامه با عنوان “ارزیابی نظریه ذهن( توانایی …

معرفی مشاورین آلومینا : حمید ضرابی دکتری روانشناسی بالینی ادامه »