تی دی سی اس TDCS در اختلال دوقطبی

اختلال دوقطبی اختلال دوقطبی اختلالی روانی است که تغییرات شدید خلق و خو از افسردگی  به مانیا را در پی […]

تی دی سی اس TDCS در اختلال دوقطبی بیشتر بخوانید »