انواع آسیب های زانو | درمان زانو در بهترین کلینیک فیزیوتراپی

زانو، یک مفصل پیچیده با اجزای زیاد است، و در نتیجه می تواند مورد آسیب های بسیاری قرار گیرد. برخی از متداول ترین آسیب های زانو عبارت اند از: شکستگی، در رفتگی، کشیدگی و پارگی رباط.