برخی مسائل و مشکلات رفتاری از جمله دزدی کردن درکودکان

  برخی مسائل و مشکلات رفتاری از جمله دزدی کردن درکودکان   دزدی: بهترین برخورد در مقابل چنین مساله، برداشتن گام هایی حساب شده برای اموزش صداقت و درستکاری و تصحیح این رفتار ناشایست است. پدر و مادر نباید در برابر این مساله بیش از حد لازم عکس العمل نشان دهند همان طور که نباید …

برخی مسائل و مشکلات رفتاری از جمله دزدی کردن درکودکان ادامه »