فکر می کنید ورزش در درمان افسردگی بی فایده است؟

  آیا ورزش در درمان افسردگی “بی فایده”  است؟ در مطالعات فراوانی نشان داده است که فعالیت های بدنی میت واند به بیماران افسرده کمک کند و مداخله فیزیکی خاص یک نوع درمان در معمول در انگلستان می باشد و با توجه به بررسی علائم محققان از دانشگاه بریستول در انگلستان دریافته اند که فعالیت …

فکر می کنید ورزش در درمان افسردگی بی فایده است؟ ادامه »