حقایقی در مورد ضد افسردگی ها

ضد افسردگی ها چگونه کار می کنند؟ بسیاری از ضد افسردگی ها با تغییر تعادل مواد شیمیایی مغز که انتقال دهنده های عصبی نامیده می شوند، تاثیر خود را بر روی بیمار می گذارند. در افراد مبتلا به افسردگی این مواد شیمیایی به درستی توسط مغز استفاده نمی شوند. داروهای ضد افسردگی ها این مواد …

حقایقی در مورد ضد افسردگی ها ادامه »