افزایش حافظه با ….

تحریک الکتریکی مغز در هنگام خواب می تواند حافظه را تقویت کند   هنگامی که شما خواب هستید، مغز شما مشغول ذخیره سازی و تحکیم چیزهایی است  که شما درطول  آن روز به دست اورده اید . برای بسیاری از مردم به خصوص کسانی که با شرایط عصبی، هستند، اختلال حافظه می تواند نشانه ناتوان …

افزایش حافظه با …. ادامه »